6 nutných dovedností designera

Vítejte v prvním dílu seriálu krátkých čtení věnujících se praktickým věcem, které potkají na profesní dráze každého designera.

Co vše by měl designer ve své profesi zvládat? Toto je šest základních dovedností kreativního profesionála.

1) Talent

Nadějný designer má především vytříbený cit pro manipulaci s elementárními prvky vizuální komunikace jako jsou kontrast, barvy, typografie, práce s tvary, volným prostorem a optickými proporcemi. Musí „mít oko“ pro hledání souvislostí mezi nimi.

V praxi to znamená mít schopnost pomocí těchto prvků tvořit jednoduchá, funkční a zároveň zajímavá řešení komplexnich vizuálních problémů.

2) Metodika

Cesta k dobré práci vede prakticky vždy a jedině skrz předem promyšlený proces tvorby.

Designér na volné noze se stává během spolupráce s klientem zároveň sám sobě projektovým manažerem.

Je ve vašem zájmu mít předem určené kroky následného procesu, který vede k dobře odvedené práci. Seznamte s těmito kroky svého klienta a vysvětlete mu proč na tom záleží.

Velmi důležitý parametr pro úspěch každého projektu je součinnost klienta. Připravte ho na to, že bude potřeba, aby byl během projektu k zastižení a že očekáváte jeho reakce, aby bylo možné projekt dokončit v termínu.

3) Technické dovednosti

Nástroje se v dnešní digitální době rychle proměňují v čase. To znamená, že je designér neustále nucen učit se novým dovednostem a ovládat nové funkce a programy, které rostou v tomto oboru jako houby po dešti.

Začínající designéři této dovednosti často přikládají příliš velkou váhu. Mají pocit, že ovládnutím nástroje absolvovali všechny potřebné kroky k tomu stát se dobrým designerem.

Nahlédneme-li do historie, vidíme, že kvalitní výsledky nejsou tolik závislé na nástrojích a už vůbec ne na výčtu funkcí a efektů, které nabízí.

4) Měkké dovednosti

Design není volná tvorba, která je výsledkem niterných pocitů promítnutých na kreslící plátno. Design plní funkci a účel, který mu někdo zadal.

Tyto dovednosti představují sadu technik duševní práce člověka, které jsou potřebné k jeho odborné způsobilosti. Můžeme si pod nimi představit komunikační dovednosti, strategické myšlení, osobní efektivitu a řadu dalších.

V praxi to znamená mimo jiné umět naslouchat potřebám klienta a srozumitelně verbálně komunikovat vizuální problematiku do běžné řeči tak, aby ji bylo možné pochopit bez odborných znalostí v tomto oboru.

5) Obchodní dovednosti

Každý désigner, ať už je na volné noze, nebo zaměstnán v agentuře, bude své dílo někomu pezentovat. Do této schopnosti patří umění vyjednávat i předávat informace a myšlenky. Každý obchod by měl vést k oboustranné spokojenosti.

Lidskost a snaha pochopení druhé strany by proto měly být základem v kterékoliv fázi vašeho obchodního jednání. Velmi doporučuji online kurz Obchodní myšlení od Jana Laibla. Zadarmíko.

Schopnost chápat obchod ve více vrstvách umožňuje designerovi vybavit si kontext v jakém se protistrana ocitá. V minulém článku jsem se mimo jiné věnoval tomu, proč je znalost obchodního modelu důležitá i pro designery. Ptejte se a naslouchejte.

6) Sebedisciplína

Poslední ze základních dovedností každého profesionála je sebedisciplína. Schopnost posouvat se kupředu, motivovat se, zlepšovat se a být proaktivní v tom, co děláte.

Ať už jste na volné noze, nebo zaměstnanec, tak dříve nebo později zjistíte, že studium neskončilo absolvováním střední nebo vysoké školy. Naopak.

Je potřeba se ale k aktivitě dokopat. A taky je dobré si v tom trochu pomoct – třeba knihou Konec prokrastinace.

A to je pro dnešek vše. Líbilo se? Podělte se o ostatními. Pálí vás nějaké téma? Pokud máte tip na problematiku, která by v těchto článcích neměla chybět, napište mi e-mail nebo komentář. Děkuji.

Dovednostem zdar.

Autor

Jiří Chlebus

Jsem grafický designér na volné noze. Tvořím značkám vizuální hodnotu a píšu o tom blog. Designuju si život tak, abych to ve zdraví přežil až do smrti.

2 komentáře u „6 nutných dovedností designera“

  1. Nesouhlasím úplně s talentem. Základy grafické práce nebo hry na hudební nástroj jsou řemeslo, vzdělání, vytrvalost, zkoušení. Talent pomůže, ale nezachrání tě. Talent je důležitý až ve chvíli, kdy chceš být pan virtuoz, který základy už umí a chce porušovat pravidla, ale na ten základ o tom co je zlatý řez a kam se hodí jaký font podle mě talent velký vliv nemá (možná na rychlost učení) a spíš to prostě musíš oddřít, jako cokoliv jiného. Jinak super článek!

    1. Díky za feedback, Honzo. Souhlasím:) Záleží na úhlu pohledu. Výchozí stav je grafický designér – profesionál. A ten se bez talentu neobejde. Ale zároveň ho talent nespasí. Inspirací pro tento článek byla kniha Talent is not enough od Shela Perkinse. On tam ten talent zmiňuje jako nutný základ, který je potřeba doplnit dalšími dovednostmi.

      Grafický designér je dnes kde kdo. A talent, který má přímý vliv na úroveň výstupu, je v této optice jeden z rozhodujících prvků, zda-li je výsledek kvalitní nebo ne. A tou kvalitou né nutně musí být řemeslné zpracování grafiky, ale zejména originalita a působivost daného výsledku.

      All in all, myslím, že si rozumíme:)

Komentáře nejsou povoleny.