20 AI nástrojů pro rok 2023

Přehled 20 AI nástrojů pro rychlejší podnikání

AI se stále více rozšiřuje do různých oblastí podnikání a její využití přináší řadu výhod. Pokud hledáte způsoby, jak využít plný potenciál AI ve vašem podnikání, může vám pomoci tento seznam 20 AI nástrojů.

Synthesia.io

Synthesia je společnost zaměřená na vývoj technologií pro automatizaci hlasové komunikace pomocí umělé inteligence. Jejich platforma umožňuje vývojářům vytvářet hlasové asistenty, které jsou schopny komunikovat s uživateli pomocí přirozeného jazyka a poskytovat jim relevantní informace a služby. Synthesia používá strojové učení k vytváření hlasových asistentů, které jsou schopny se učit a přizpůsobovat se měnícím se potřebám uživatelů. Díky tomu mohou tyto hlasové asistenty lépe rozpoznávat a interpretovat hlasové příkazy a odpovídat na dotazy uživatelů přirozeným způsobem.

https://www.synthesia.io/

Peech

Peech AI je společnost zaměřená na vývoj a poskytování řešení pro automatizaci hlasových interakcí pomocí umělé inteligence. Jejich platforma umožňuje vývojářům integrovat hlasové funkce do svých aplikací a služeb, aby je mohli uživatelé ovládat pomocí hlasu nebo komunikovat s nimi pomocí přirozeného jazyka. Peech AI používá strojové učení k vytváření hlasových asistentů, které jsou schopny se učit a přizpůsobovat se měnícím se potřebám uživatelů. Díky tomu mohou tyto hlasové asistenty lépe rozpoznávat a interpretovat hlasové příkazy a odpovídat na dotazy uživatelů přirozeným způsobem. Peech AI je ideální pro ty, kteří chtějí přidat hlasové funkce do svých aplikací a služeb a zlepšit tak uživatelský zážitek.

https://www.peech-ai.com/

Character.ai

Character.AI je platforma pro vytváření a vylepšování chatbotů pomocí umělé inteligence. Pomáhá firmám vybudovat chatboty, které jsou schopny odpovídat na dotazy zákazníků a poskytovat jim relevantní informace a služby. Platforma Character.AI používá strojové učení k vytváření chatbotů, které jsou schopny se učit a přizpůsobovat se měnícím se potřebám zákazníků. Díky tomu mohou chatboty lépe odpovídat na dotazy a poskytovat vysoce kvalitní zákaznický servis. Kromě toho může Character.AI sloužit jako nástroj pro automatizaci a zlepšení pracovních procesů ve firmě, pomocí chatbotů schopných poskytovat informace a řešit problémy zaměstnanců.

https://beta.character.ai/

Runway

RunwayML je platforma pro umělou inteligenci a strojové učení, která umožňuje vývojářům a designérům používat a integrovat nejnovější AI modely do jejich projektů. RunwayML obsahuje širokou škálu modelů pro různé účely, jako je například generování obrazu, překládání textu, rozpoznávání objektů a další. Platforma je navržena tak, aby byla snadno použitelná pro vývojáře bez znalostí strojového učení, a umožňuje rychlou integraci AI do různých projektů, jako jsou webové aplikace, hry a interaktivní design.

https://runwayml.com/

ChatGPT

Web https://chat.openai.com/ je chatovací aplikace, která využívá AI technologie k tomu, aby pomáhala uživatelům s odpověďmi na jejich otázky nebo s řešením problémů. Aplikace je navržena tak, aby umožňovala uživatelům snadno komunikovat s AI pomocí přirozeného jazyka a získávat tak rychlé a relevantní odpovědi na své dotazy. Chatovací aplikace je vyvinuta společností OpenAI.

https://chat.openai.com/

Jasper.ai

Web https://www.jasper.ai/ je zaměřen na poskytování nástrojů pro automatizaci práce pomocí AI technologie. Nabízí nástroj pro automatické přepisování audio nebo video záznamů na text, což vám může pomoci rychleji a snadněji zpracovávat velké množství mluveného nebo zaznamenaného obsahu. Web je vhodný pro všechny, kteří hledají způsoby, jak zefektivnit práci s audio nebo video obsahem.

https://www.jasper.ai/

Copy.ai

Web https://www.copy.ai/ je zaměřen na poskytování nástrojů pro automatizaci psaní pomocí AI technologie. Nabízí nástroj, který dokáže automaticky generovat kopírovací texty na základě zadaných klíčových slov nebo cílového publika. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal marketérům nebo copywriterům rychleji a snadněji vytvářet kopírovací texty pro reklamy, e-maily nebo webové stránky. Web je k dispozici jako webová stránka nebo jako aplikace pro mobilní zařízení.

https://www.copy.ai/

AssemblyAI

Web https://www.assemblyai.com/ je zaměřen na poskytování nástrojů pro automatizaci práce pomocí AI technologie. Nabízí nástroj pro automatické přepisování audio nebo video záznamů na text a nástroje pro automatickou klasifikaci textu nebo pro automatické vytváření otázek a odpovědí.

https://www.assemblyai.com/

ClipDrop

Web https://clipdrop.co/ je zaměřen na poskytování nástrojů pro automatizaci a zlepšení efektivity práce pomocí AI technologie. Nabízí nástroj, který umožňuje automaticky přenášet objekty z reálného světa do virtuálního prostředí pomocí chytrých telefonů nebo webových kamer. Tento nástroj je navržen tak, aby umožnil vývojářům a designérům rychleji a snadněji přenášet objekty do virtuálního světa a také umožňuje uživatelům snadno sdílet a spolupracovat na projektech.

https://clipdrop.co/

Adept.ai

Web https://www.adept.ai/ je zaměřen na poskytování nástrojů pro automatizaci a zlepšení efektivity práce pomocí AI technologie. Nabízí řadu nástrojů pro automatizaci rutinních úkolů a procesů, což vám může pomoci zlepšit produktivitu a efektivitu vaší práce. Web je vhodný pro všechny, kteří hledají způsoby, jak zefektivnit svou práci pomocí technologií.

https://www.adept.ai/

Midjourney

Omlouvám se, ale nemohu vám poskytnout žádné informace o Midjourney, protože nemám k dispozici žádné informace o této technologii nebo službě. Doporučuji se podívat na stránky nebo dokumentaci k danému webu nebo službě, abyste získali podrobnější informace o tom, co Midjourney nabízí.

(LOL, poznámka autora:)

https://midjourney.com/

Dall-e 2

OpenAI DALL-E 2 je AI technologie pro generativní modelování obrázků, která je navržena tak, aby dokázala vytvářet nové obrázky na základě textových popisů. DALL-E 2 využívá machine learning technologie k tomu, aby se učil z velkého množství obrázků a dokázal tak vytvářet nové obrázky, které odpovídají zadanému popisu. OpenAI DALL-E 2 je výsledkem výzkumu společnosti OpenAI a je k dispozici jako samostatná technologie nebo jako součást vyššího řešení pro generativní modelování obrázků.

Dalle-2

GitHub Copilot

GitHub Co-Pilot je AI nástroj, který je součástí platformy GitHub. Je navržen tak, aby pomáhal vývojářům při práci s kódem a umožňuje jim automaticky generovat kód nebo návrhy na základě jejich požadavků. GitHub Co-Pilot využívá machine learning technologie k tomu, aby se učil z více než 100 milionů otevřených zdrojových kódů a pomáhal tak vývojářům urychlit proces vývoje software. Je k dispozici jako součást platformy GitHub a může být použit při práci s různými programovacími jazyky.

GitHub Copilot

Whisper

OpenAI Whisper je AI technologie pro vytváření přirozeného a plynného hlasového zpravodajství. Tato technologie je navržena tak, aby vytvářela zprávy, které jsou snadno pochopitelné a přirozeně znějící, což ji činí vhodnou pro použití v hlasovém zpravodajství nebo jako alternativa k předčítání textu pomocí syntetického hlasu. OpenAI Whisper je výsledkem výzkumu společnosti OpenAI a je k dispozici jako samostatná technologie nebo jako součást vyššího řešení pro vytváření hlasového zpravodajství.

Whisper od Open AI

Stability.ai

Web https://stability.ai/ je zaměřen na poskytování nástrojů pro automatizaci a zlepšení stability softwarových aplikací pomocí AI technologie. Nabízí řadu nástrojů pro automatizaci testování, monitorování a opravu chyb v aplikacích, což vám může pomoci zlepšit stabilitu a kvalitu vašich aplikací. Web je vhodný pro vývojáře a IT profesionály.

https://stability.ai/

Rytr.me

Web https://rytr.me/ je zaměřen na poskytování různých nástrojů pro úpravu fotografií a videí pomocí AI technologie. Umožňuje vám úpravit barvy, kontrast, jas a další parametry vašich fotografií nebo videí a také nabízí širokou škálu filtrů a efektů pro úpravu vzhledu vašich snímků.

https://rytr.me/

Beautiful.ai

Web beautiful.ai je zaměřen na vytváření profesionálně vypadajících prezentací pomocí AI technologie. Nabízí širokou škálu šablon a nástrojů pro úpravu, které vám pomohou vytvořit atraktivní a poutavé prezentace rychle a snadno.

https://www.beautiful.ai/

Voicemaker

Web https://voicemaker.in/ je zaměřen na vytváření syntetických hlasů pomocí AI technologie. Umožňuje vám vytvářet hlasové zprávy nebo předčítat text pomocí syntetického hlasu, který může být nastaven na různé jazyky a hlasy. Tento web je vhodný pro všechny, kteří hledají způsob, jak automatizovat nebo zrychlit proces vytváření hlasových zpráv nebo předčítání textu.

https://voicemaker.in/

Grammarly

Pomáhá zlepšit gramatiku, pravopis a stylistiku ve vašem psaní pomocí AI nástroje. Poskytuje automatické opravy a návrhy pro zlepšení textu. Je vhodná pro všechny, kteří chtějí zlepšit své psané komunikace v práci, ve škole nebo online. Kromě oprav gramatiky a pravopisu nabízí také nástroje pro zlepšení stylistiky a výraznosti textu. Je k dispozici jako rozšíření prohlížeče i jako samostatná aplikace.

https://www.grammarly.com/

Brain.fm

Web brain.fm je zaměřen na poskytování hudby a zvuků pro lepší koncentraci, spánek a relaxaci. Používá AI technologie pro vytváření hudby a zvuků, které jsou navrženy tak, aby pomohly lidskému mozku soustředit se nebo se uklidnit. Stránka nabízí různé žánry hudby a zvuků pro různé účely a je k dispozici jako aplikace pro mobilní zařízení nebo jako webová stránka.

https://www.brain.fm/

Signál vs. šum

Tento článek byl napsán pomocí AI a je důležité si uvědomit, že v oblasti AI se stále vyvíjí mnoho nových nástrojů a technologií. Je třeba zachovat zdravý rozum a nepropadat panice z každého nového nástroje nebo technologie, které se objeví na trhu.

Bude trvat ještě nějaký čas, než se ukáže, které z těchto nástrojů budou mít skutečný potenciál a které jsou pouze šumem. Je důležité se nechat vést zkušenostmi a výsledky, ne pouze hype kolem nových technologií.

Text: AI 🤯

Tvoříte loga a vizuální styly? Přidejte se k Visualbook Academy zdarma

Články na téma tvorby loga, vizuálního stylu, cenotvorby, licencování, typografie, profesního růstu. To vše najdete na academy.visualbook.pro

Autor

Jiří Chlebus

Jsem grafický designér na volné noze. Tvořím značkám vizuální hodnotu a píšu o tom blog. Designuju si život tak, abych to ve zdraví přežil až do smrti.